Kvällsbön

Tänkte nu lägga upp en bön jag kom på och den tyckte jag var väldigt bra. Och sen tyckte jag det var dags att publicera något här på bloggen.

Gud, du ser dem som vacklar i mörkret. Låt dem få finna ditt ljus och märka av din kärlek. Amen.| |
Upp